Dette er koret SangRia

SangRia er et blandet kor med stor sangglede! Vi øver hver onsdag på Vinderen i Oslo.

Berit Walaas er korets dirigent.

Repertoaret er variert og består av norske og svenske viser, gamle slagere, andre arrangementer for kor og sanger for julehøytiden.

 

Interessert?

SangRia holder konserter noen ganger årlig, og vi kan kontaktes for opptredener.

 

I tillegg til øvinger og konserter, treffes kormedlemmene jevnlig til sosialt samvær.

Vi består for tiden av 24 glade korister og tar gjerne i mot nye sangere. 

 

Du kan ta direkte kontakt med koret gjennom Ragnhild på tlf. 992 29 895

eller Helle på tlf. 450 24 329